OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Podmínkou platnosti objednávky je správné vyplnění věškerých údajů ve formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Kupující může svou objednávku stornovat do 24 hodin od přijetí objednávky telefonicky nebo mailem.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží odesíláme podle dostupnosti ve lhůtě 3-14 pracovních dní (dle popisu  u zboží).Při platbě předem, dodací lhůta běží dnem kdy bude platba připsaná na náš účet. 

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

V případě, že zboží není možné odeslat, bude kupující o této skutečnosti a důvodech informován do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Na základě dohody bude stanoven náhradní termín dodání. V případě nedostupnosti zboží bude navrženo náhradní řešení.Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad, který slouží i jako dodací list.

Prodávají má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od závazné objednávky - kupní smlouvy odstoupit, pokud se plnění stane nemožným a nedohodne-li se s kupujicím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodavající kupujícímu celou částku zpět nepozději do 10 dnů od zaslání emailu s informací o odstoupení od smlouvy.

Dojde-li ke zrušení smlouvy kupujícím méně, než 48 hodin od zadání objednávky, vzniká provozovateli e-shopu právo požadovat zaplacení STORNO POPLATKU (jde o kompenzaci nákladů na skladné, započaté práce i administrativu) ve výši vynaložených nákladů při výrobě zboží dle § 593 a 614 občanského zákoníku.

Vzhledem ke špatným zkušenostem s objednávkami v hodnotě nižší než je poštovné, kdy tyto nejsou vyzvednuty, odesíláme takové objednávky pouze po platbě předem.

 

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO/ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je povinnen uvést správnou adresu, na kterou má být zboží zasláno.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce.

 

 

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Po odstoupení od smlouvy musí zákazník vrátit zakoupené zboží do 14 dní.

Prodávající je povinnen vrátit peníze do 14ti dní.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení, žádáme jej o dodržení následujících podmínek:

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. emailem na adresu salonvalery@seznam.cz, nebo na adresu firmy Salon Valery,Hlásnice 9,78501 Šternberk.

Můžete nás nformovat mailem nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zašlete zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.Nové zboží je označeno etiketou.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo zhotoveno na míru nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Zásilku zašlete doporučeně na adresu provozovatele. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato.Většina zboží je opatřena etiketou.

Při zasílání výrobků zpět zvolte, prosím, vhodný obal, aby při přepravě nebyl výrobek ani originální obal poškozen, nebo pomačkán.
(Například vhodným obalem pro zaslání je pevná krabice, nikoli bublinková obálka.)
Zboží poškozené při přepravě nelze vyměnit, nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Viditelně poškozené zásilky nepřebíráme.

Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou. Zasílání peněz poštovní poukázkou je zpoplatněno částkou 50,- Kč.

Pro účely těchto obchodních podmínek se spotřebitelem rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

 

 NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Jestliže zákazník zásilku nepřevezme (aniž by nás jakýmkoliv způsobem informoval o nemožnosti
převzít zásilku), dopouští se tím porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva a se kterými souhlasil odesláním objednávky. Budeme na něm vyžadovat  náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a administraci - dle §420, §588 Obč.z. Pro tuto platbu, Vám bude vystavena faktura na částu 200 Kč.


V případě že zákazník nepřevezme zásilku, která obsahuje na zakázku zhotovený oděv, tzn. takový, který není běžně skladem a vyrábí se po zadání objednávky ( spodnice, bolerka, kožíšky), budeme požadovat náklady za spotřebovaný materiál, poštovné, balné a práci.Tato částka bude vyčíslena dle druhu materiálu, skutečné spotřeby a práce vystavením faktury.

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. 

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. 


Protože zákazník je ze strany Salon Valery informován na email uvedený v objednávce o odeslání balíku, jsou veškeré argumentace o nepřevzetí zásilky brána za zcela účelová. 

 

 

REKLAMACE

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a
poškození. Případné vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu
(nejlépe telefonicky nebo využitím elektronické pošty) do 24 hodin. Za vady vzniklé v důsledku přepravy neodpovídáme.
Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba dle zákona, a to 24 měsíců.
Záruční doba na zhotovené dílo a na plesové a svatební šaty upravované na míru činí 6 měsíců.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla vyřizována důvodná reklamace.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, na vady vzniklé nesprávným skladováním, na vady vzniklé nesprávným používáním,ošetřováním, nebo čištěním.

 

Každá reklamace musí obsahovat: 

Zboží zaslané doporučeně na naši adresu, číslo faktury nebo dań.dokladu, popis vad

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

Reklamace, včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodl na delší lhůtě.

 Uzná-li prodávající reklamaci, je povinen plnit dle práva, které kupující při reklamaci zvolil (odstranění vady, výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny).

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Kupující má právo na výměnu zboží, pokud ho zašle zpět.Zboží musí být neobnošené,nepoužité a v původním obale.Veškeré náklady spojené s výměnou zboží hradí kupující.

 

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

- zásilky odesíláme přepravní službou PPL

- platba předem - poštovné 90 Kč

- na dobírku - poštovné 120 Kč

- hotově pouze při osobním odběru

 

ZPŮSOB DORUČENÍ

- PPL

- osobně (tato služba je pro zákazníky ze Šternberka a okolí, nutná domluva předem

 

OSTATNÍ

Neúčtujeme poplatek za platbu na účet.

Vždy budete informováni o dostupnosti zboží, která se velmi rychle mění.

 

Provozovatel:

Otto Heidenreich

Hlásnice 9

78501 Šternberk

IČO:64635244

 

Pozn. Veškeré fotografie ozn. naším logem a texty použité na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy a jejich zneužití , použití či kopírování bez souhlasu majitele podléhá platným zákonům ČR

 

 

© Copyright Salon Valery. Všechny práva vyhrazena

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V pořádku